ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

 

 

 

 

Energetikai tanúsítvány (Lakás-Zöldkártya, Lakcímke): igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.
(176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet)

 

 

Miért van szükség tanúsításra? (Előzmények, Háttér)

 

    A komfortos életvitelünkhöz felhasznált energia a káros anyagok kibocsátása (CO2) miatt jelentősen terheli a környezetünket. Az országok összes energiafogyasztásának átlagosan több mint 40 %-a az épületekhez köthető, tehát épületek létesítésére és üzemeltetésére fordítódik. Ráadásul ez a fogyasztás nem csökkenthető egyik hónapról a másikra, mint ahogy más ágazatokban lecserélnek egy elavult technológiát. A mostani döntéseink akár 100 év múlva is kihatnak, ezért nagy a felelősége az ágazatnak. Az energiafelhasználás csökkentése, valamint környezetvédelmi indíttatásból az Európai Közösség 2003 január 4-én hatályba léptette a 2002/91/EK számú Épületenergetikai direktívát. Ennek részét képezi az a törekvés, miszerint az épületek energiafelhasználásáról tanúsítvány készüljön. Az irányelv kötelezően előírja a tagállamok részére olyan belső jogszabályok életbe léptetését, melyek a direktívában megfogalmazott követelmények érvényesülését biztosítják.
Hazánkban három jogszabály jelent meg:
7/2006 (V. 24.) TNM rendelet
176/2008 (VI. 30.) Kormányrendelet
264/2008 (XI. 6.) Kormányrendelet

 


JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN:

 

Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan 2016. január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre (a továbbiakban: KNE) vonatkozó követelményeket.
Az épületek energetikai tanúsítási rendszere is változik. 2016. január elsejétől a BB és az annál jobb besorolású (pl.: AA) épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt.

Tovább...

 

 

Az Energetikai Minőség Szerinti Besorolás

 

    Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának, és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimum-követelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.

 

besorolas

 

 

Energetikai Tanúsítványt a következő esetekben kell készíttetni:


- Új épület építése

 

- Meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása,

 

  -Épület bérbeadása

 

- 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű állami/hatósági közhasznú épület

 

- Állami vagy EU-s pályázatokhoz (épületek utólagos hőszigetelése,
   felújítása, vagy nyilászáró-csere esetén) szükséges mellékelni.

 

- Javasoljuk azonban minden jelentősebb felújítás megkezdése előtt elkészíttetni, hiszen csekély
   költségével szinte azonnal megtérül a kivitelezés során.

 

   

 

A következő épületekre nem vonatkozik a tanúsítási kötelezettség:

 

Az önálló, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre

Az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre

A legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre(felvonulási/sátorszerkezet)

A hitéleti rendeltetésű épületre

A nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre

Műhelyre vagy ipari területen lévő épületre, ha abban rendeltetésszerű használat mellett a technológiából származó belső hőnyereség nagyobb mint 20 W/m2

Műhelyre vagy ipari területen lévő épületre, ha abban a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere alakul ki

 

 

Lap tetejére    

 

Az energetikai tanúsítvány kiállításához szükség lehet a következőkre:

 

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Felmérési terv
Megvalósulási tervdokumentáció

Kiviteli tervdokumentáció

Közüzemi számlák az energiafogyasztás alapján történő tanúsításhoz

A felelős műszaki vezető nyilatkozata

Az épületgépészeti rendszer (fűtés, használati meleg víz, szellőzés, hűtés, világítás) dokumentációja

A gépészeti berendezések műszaki adattáblái

A felhasznált építőanyagok, szerkezetek műszaki engedélyei (ÉME, ETA stb..)

 

 

 

A tanúsítás költségei:

 

Alapdíj: Épület esetén a nettó szintterület alapján
Egyéb esetben (lakás) fix díjszabás történik

A díj tartalmazza a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások elvégzését, az irányadó rendelet szerinti tanúsítást, valamint a papír alapú és digitális dokumentumok archiválását.


A megállapított költségek eltérőek az épület rendeltetésétől függően:
  Alapdíj ( lakó- és szállásjellegű épületek, irodaépületek, oktatási épületek)
  Emelt díj (egyéb rendeltetésű épület, bonyolultabb alaprajz pl. íveket tartalmazó stb..)

 

A tanúsítás jellemző lépései:


1. Épület geometriai adatainak meghatározása,
2. Épületszerkezetek azonosítása,
3. Épületgépészeti rendszerek azonosítása,
4. Energetikai számítás elvégzése,
5. Eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,
6. A tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, feltöltés az Országos Építésügyi Nyilvántartásba, saját példány archiválása.


További felmerülő költségek:


Helyszíni szemle, kiszállás díja:

Budapest és környéke ingyenes
Kecskemét és környéke ingyenes
Egyéb esetben 50 Ft/km

 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre tervek, az épület teljes felmérése szükséges
(Felmérési rajzok készítése digitális és papír alapon)
ennek díjszabása az épület összetettsége és a nettó szintterület alapján történik

 

Lap tetejére