ENERGETIKAI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

2015.10.28.

 

Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan 2016. január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre (a továbbiakban: KNE) vonatkozó követelményeket.

Az épületek energetikai tanúsítási rendszere is változik. 2016. január elsejétől a BB és az annál jobb besorolású (pl.: AA) épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt.

Ha új épületet építettünk vagy az épületünket, illetve a benne lévő lakásunkat el szeretnénk adni vagy kiadnák, el kell készíttetni annak energetikai tanúsítványát.

 

uj besorolas

 

A keletkezett hiteles tanúsítvány azonosító kódját, ami „HET-” kezdődésű, be kell írni az adásvételi vagy bérleti szerződésbe. Kivételt képeznek ez alól a fűtelten és hűtéssel nem rendelkező épületek, épületrészek, mint önálló rendletetési egységek (például egy garázs) és még egyéb kivételeket is biztosít a vonatkozó szabályozás.


A tanúsítvány hatálya 10 év, így azt több adásvétel során is fel lehet használni. Ha az épületet felújítják, érdemes új tanúsítványt készíttetni a következő adásvétel, bérbeadás alkalmával. Amennyiben hirdetésben jelenik meg lakásunk – eladására vagy bérbeadásra –, ott a rendelkezésre álló tanúsítvány besorolását (a betűjelet) meg kell adni.
Amikor több lakásos épületben lévő lakáshoz tanúsítvány készítést rendelünk, dönthetünk arról, hogy az egész épületet vagy csak a lakás tanúsítását rendeljük meg.
Amíg 2016. január 1-je előtt működő rendszer egy betűjellel jellemezte az épület vagy épületrész besorolását, addig az utána lévő rendszer két betűt használ, az előzőt duplázva (A–AA, B–BB,…). Erre annak érdekében van szükség, hogy a két eltérő rendszer és az abban kiállított tanúsítvány egymástól megkülönböztethető legyen.


A BB és annál kedvezőbb (pl.: AA) besorolások megszerzésének alapfeltétele kis energiafogyasztás mellett az épület külső felületeinek nagyfokú hőszigetelő képessége és legalább részben megújuló energiákkal való ellátása. Mivel ezeket az adatokat teljes egészben a korábbi tanúsítványok nem tartalmazták, az automatikus átsorolás nem érinti a BB és annál kedvezőbb besorolásokat. A korábban feltöltött tanúsítvánnyal rendelkező kis fogyasztású épületek mindegyike az automatikus átsorolásban CC besorolást kap.
Amennyiben úgy véljük, hogy az épületünk megfelelhet a KNE követelményeknek és BB besorolást vagy jobbat kaphat, a soron következő bérbeadásnál vagy adásvételnél érdemes, de nem kötelező, újratanúsíttatnunk az épületünket. Ehhez az épületünknek jelentős hőszigetelő képességű szerkezetekkel kell bírnia, továbbá 25%-ban megújuló energiákat is hasznosítani kell.

A kitűnő AA besorolás megszerzéséhez az alacsony energiafogyasztáson, a jó hőszigetelő képességen és megújuló energiahasznosításon felül további feltételeknek kell megfelelnie az épületnek. AA vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható:
 ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,
 ahol a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,
 ahol az önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön, legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.
Így válik garantálhatóvá, hogy az AA épület valóban kiváló energetikai minőséget biztosítson.

 

Felújítás:
A felújításra vonatkozó szabályok nem változnak, felújítások esetén továbbra is a költségoptimalizált követelményeknek kell megfelelni a 2014-ben kihirdetett változásoknak megfelelően. A felújítást, bár nem kötelező, mégis érdemes a KNE épületek szintjére (BB besorolásúra) végezni annak érdekében, hogy a felújított épület versenyképes maradjon a jövőben is.

 

Új lakóépületek építése:
Az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően minden új épületnek 2021. után KNE épületnek kell lennie. A Magyarországi KNE követelmények kifejezetten az új épületek létesítésére vonatkoznak. A követelményeket a 2016. január 1-je után kezdeményezett építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. Az EU szabályossal összhangban a magyar szabályozás egy átmeneti lehetőséget biztosít azok számára, akik még nem szeretnék KNE szintűre építeni épületüket a KNE követelményeknél enyhébb követelmények teljesítésére. Ennek megfelelően az, aki 2020. december 31-ig használatba veszi épületét, még enyhébb követelményeknek felelhet meg.
Ettől függetlenül a 2014-es szabályváltoztatásnak megfelelően 2018. január 1. után benyújtott építési engedély iránti kérelmeknek meg kell felelniük a KNE követelményeknél enyhébb költségoptimalizált követelményeknek. A szabályozás azért ennyire összetett, és azért történik több lépcsőben a bevezetés különböző eljárásokhoz kötve, hogy az építtetők a saját döntésük szerint az Európai Uniós szabályoknak megfelelő módon a lehető legkésőbb felelhessenek meg a szigorúbb követelményeknek.

 

Műszaki megvalósítás:
A követelmények időbeli hatályához hasonlóan a követelményszint meghatározása során is arra törekedett a Magyar Kormány, hogy ésszerűen, a beruházók számára a legnagyobb mozgásteret biztosítsa. Ennél fogva a követelmények a legenyhébb műszaki szintűre kerültek meghatározásra. Elképzelhető, hogy a követelményeket később szigorítani kell, ezért az egyedi helyszíni adottságoktól függően célszerű lehet az épületünket a KNE követelménynél 20%-kal kisebb energiafogyasztású AA besorolásúra tervezetezni. Az AA besorolás elérésével biztosítható, hogy hosszabb távon se avuljon el az új épület.
Az épület fal, tető és egyéb, külsőtérre néző felületein a követelmények kielégítéséhez a legáltalánosabb esetben, a leggyakrabban alkalmazott ásványgyapot és polisztirol hőszigetelések tekintetében 16-30 cm hőszigetelés alkalmazása szükséges. Alkalmazhatóak természet-közelibb építőanyagok is, akár újrahasznosított papír, len, kender, gyapot, de akár, nagyobb vastagságban (30-60 cm) szalma vagy nádpalló is megfelelhet, a tűzvédelmi szabályok figyelembe vételével. A hőszigetelés kiváltható továbbá jó hőszigetelő képességű nagy vastagságú (40-60 cm) könnyű falazó anyagokkal is.


A követelmények kielégítéséhez az épület határoló felületein alkalmazott nagy hőszigetelő- képesség elérésen felül, a megújuló energiák hasznosítására is gondolni kell. A megengedő követelmények miatt az alábbiakban felsorolt technológiák közül jellemzően elegendő csupán egyet alkalmazni. A felsorolt módszerek az alacsonyabb többletköltséget okozótól a drágább felé haladnak.

Délre tájolt üvegezés: Különösen családi házaknál nagyon kevés többletráfordítással, vagy szerencsés esetben akár többletráfordítás nélkül is alkalmazható.

Biomassza kazánok: Kisebb épületnél fatüzelésű faelgázosító kazán, esetleg pellet kazán alkalmazása célszerű.

Földcső (avagy talaj-kollektoros levegő előmelegítés): Kevéssé ismert, és ritkábban alkalmazott megoldás a bejövő levegő előmelegítésére alkalmazott földcső.

Napkollektor: A napkollektor elsősorban a nyári kisebb, és részben a téli használati meleg víz igény ellátására alkalmas.

Áramfejlesztők megújuló energiával: Megújuló energiákból történő áramfejlesztésre és annak hasznosítására számos lehetőség kínálkozik.

Naptér építése (téli kert): Hasonlóan a délre tájolt üvegezésekkel hasznosítható a nap energiája az épülettel egybeépített naptér segítségével.

Hőszivattyúk: A környeztünkben lévő hő – legyen az talajban, vízben, vagy a levegőben – hasznosítására alkalmazhatunk hőszivattyús technológiákat.

 

Különleges építési engedélyezési eljárási szabályok 2016. január 1-jétől
Azokban az esetekben ahol az épületeket KNE szintűre tervezték, és a KNE követelményeket kielégítve veszik használatba, a 2016. január 1-je után benyújtott építési engedély kérelmekre vonatkozó szabályokat ugyanúgy kell érvényesíteni, mint korábban. Ugyanakkor azok számára, akik még nem tudják vállalni a KNE szintre való építést, különleges szabályok vonatkoznak. Ennek megfelelően, ha az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Engr.) 8. melléklet I fejezet 4. pont 4.5 alpontja szerint készített épületenergetikai számítás nem igazolja a KNE igényszintnek való megfelelést, akkor a határozatban figyelmeztetni kell a kérelmezőt, hogyha nem veszi időben használatba az új épületet, akkor KNE szintűre kell kialakítania.


Az építési engedélyt megadó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a következő kitételt:
„ia) a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében 2018. december 31-ig,
ib) egyéb épület esetében 2020. december 31-ig az épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell lennie, valamint az építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul vételével kell rendelkeznie.

Általános változás az Energetikai rendelet hatálya alá eső épületek esetén, hogy 2016. január 1- jétől a használatbavételi engedély kérelem és a használatbavétel tudomásulvétel feltétele, hogy az épület hiteles épületenergetikai tanúsítvánnyal rendelkezzen. Ezen felül a használatbavételi engedély kiadásának, illetve a használatbavétel tudomásulvételének feltétele a 2016. január 1-je után benyújtott kérelemre kiadott építési engedély alapján megvalósult épületeknél:
• hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében 2018. december 31-e után használatba vett,
• egyéb épület esetében 2020. december 31-e után használatba vett épület tanúsítványa szerint KNE szintűnek minősüljön. Tehát az energetikai tanúsító megadja neki a BB besorolást a hiteles épületenergetikai tanúsításban. Fel kell hívni továbbá a figyelmet arra, hogy az új épületek használatbavételéhez készülő tanúsítványnak tartalmaznia kell a rá vonatkozó követelményeknek való tételes igazolását. Erről az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanúsítási rendelet) 2. melléklet 2.16. alpontja rendelkezik.

Tovább...

 

 

 

Győri Nándor építész, energiatanúsító

 

 

Lap tetejére