A következőkben néhány újszerű fatermékre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezek többnyire már hazánkban is elérhetők, és alkalmazásukkal hozzájárulnak a különféle épületszerkezetek, egyéb építmények magas színvonalú és esztétikus kialakításához. Az oldalt folyamatosan bővítjük, ezért várjuk új termékeket bemutatni kívánó gyártók vagy forgalmazók jelentkezését is.

 

 

 

    Szerkezeti Faelem ( KVH) LSL/PSL
    Ragasztott Gerenda ( BSH) Régelt táblásított falap
    Dupla/Tripla Gerenda Modifikált fatermék
    Hőkezelt fa (Termo-Holz) Rétegelt furnérlap (LVL)
Doboz-szerkezetű fapanelek

 

 

 

 

Szerkezeti Faelem (Konstruktionsvollholz, KVH)


A termék előnyei:

     - A hagyományos fűrészárunál kisebb vetemedési és repedési hajlam

     - Az alacsonyabb nedv.tartalom (max. 18%) miatt keveset szárad be a névleges mérettől

     - Megmunkálásához hagyományos faipari szerszámok szükségesek

     - Ragasztása (hossztoldás esetén) vízálló, így kültérben is használható

     - Építészeti favédelem a technikai szárítás által

     - A felületek gyalultak, az élek fózoltak

     - Kémiai favédőszerek kihagyása esetén környezetbarát termék

 

 

  kvh1  Magyarországon az utóbbi években erőteljes szemléletváltás következik be a környezettudatos életmód és az építőipar terén is. A faépítészet reneszánszát éli, de ez a pozitív tendencia csak abban az esetben kihasználható, ha az építőipari fatermékek minősége a tervezők és építtetők megnövekedett igényeihez igazodik. A Német Fűrészipari és Faipari Szövetség (VDS) és a Német Ácsok Szövetsége (BDZ) a Német Építőipar központi szervezetében definiálták a szerkezeti tömörfát (KVH) mint újszerű faterméket, a faépítészet megnövekedett igényei számára. Az új termék számára támasztott kritériumokat a két szervezet fektette le.
   

 

kvh2 A KVH szilárdság szerint osztályozott és műszárított épületfa, mely magas szintű igényeket elégít ki a vágásmód, a felületi megmunkálás, a mérettartósság és a fanedvesség tekintetében.
    A szerkezeti tömörfát elsősorban a faházépítésben alkalmazzák, falak, fődémek és tetőszerkezetek alapanyagaként.
    A terméken belül két szortimentet különítettek el, melyek lényegében felületi minőségükben különböznek egymástól: - KVH-Si (Sichtbar) látható szerkezetek céljára,  - KVH-Nsi (nicht sichtbar) nem látható szerkezetek számára
   

   Az alkatrészek méretét ékcsapos hossztoldással növelik, mely nagy szilárdságú vízálló ragasztóval történik.
KVH-t jelenleg luc, jegenye, erdei-, douglas, és vörösfenyőből gyártanak.
Építőfák szilárdság szerinti osztályozása a DIN 1052 (Faépítmények), vagy a DIN 1074 (Fahídak), valamint a DIN 4074 (Tűlevelű fák szilárdság szerinti osztályozása) szabványok alapján történik.

Bővebben

 

 

Ragasztott Gerenda   (Brettschichtholz,BSH) 

 

A termék előnyei:

    - Alacsony nedvességtartalma miatt nem szárad össze

    - Beépítés után nem deformálódik, nem reped

    - A normál faanyaghoz képest kisebb keresztmetszet is elegendő ugyanakkora
       mechanikai terheléshez képest (rétegragasztás miatt)

    - Tűzállósága kiváló

    - Alacsony nedvességtartalma miatt nem igényel faanyagvédelmi vegyszereket

    - A ragasztás vízálló, így kültérben is használható, beépíthető

    - Azonos terhelhetőségnél könnyebb az acélnál

    - Megmunkáláshoz hagyományos faipari szerszámok szükségesek

    - A felületek gyalultak, az élek fózoltak

    - A vegyileg agresszív környezetet is jól tűri

    - Széles méretválasztékban kapható

    - Ökológiai szempontból lényegesen kedvezőbb a beton, és az acéloknál

    - Olyan tartószerkezeti anyag, melynek hőszigetelése is jelentős

 

 

bsh

    A német elnevezés szó szerint fordítva rétegelt deszkát jelent, mely azonos a hazánkban is egyre nagyobb teret hódító rétegelt ragasztott (RR-tartó) tartóval. A régebbi német szakirodalomban Leimholz, vagy Leimbalken szavakkal is találkozhatunk. Európa német nyelvterületű tartományaiban a Brettschichtholz név alatt elsősorban egyenes termékeket értenek, melynek gyártástechnológiáját és felhasználási tulajdonságait szabványok rögzítik a legapróbb részletekig.
    A Brettschichtholz (a továbbiakban BSH) olyan faterméket takar, mely minimum 3 db lamella összeragasztásából áll és az alkotók rostlefutása lényegében párhuzamos. Ragasztás után merőleges felületekkel rendelkező termék nyerhető, jóllehet kör- és egyéb összetett keresztmetszetben is gyártják. A gyártás és minőségbiztosítás kapcsán az ÖNORM EN 14080 szabvány a mérvadó. Németországban irányadó szabványok a DIN 1052, DIN 1052-1/A1, DIN 68140
A szigorú követelmények betartatását az FMPA (Otto Graf Institut), vagy egyéb európai akkreditált intézetek végezhetik.

 

Kezdetek:

    A ragasztott fatartó lényegi felépítését kb. 100 évvel ezelőtt fedezték fel. Először főleg német és skandináv területeken terjedt el. Az utóbbi évtizedekben a technika fejlődésével sokat javítottak a gyártáson és a minőségen.
Magyarországon a 60-as, 70-es években terjedt el az RR-tartók alkalmazása. Először mezőgazdasági épületeknél, később uszodáknál, egyéb sportlétesítményeknél és közösségi célú épületeknél használták.

 

Felhasználási osztályok:

    A BSH felhasználási osztályokba történő besorolása az EN 386 és az ENV 1995-1-1 által faszerkezetekkel kapcsolatosan definiált 3 kategória alapján történik.

 

1. Felhasználási osztály:

    Olyan egyensúlyi fanedvességet határoz meg, mely a környező levegő 20 °C hőmérséklete és bizonyos relatív páratartalma hatására áll be, ez a páratartalom azonban évente csupán.....         

Bővebben

 

 

Dupla/Tripla Gerenda (Duobalken/Triobalken)

 

A termék előnyei:

    - A hagyományos fűrészárunál kisebb vetemedési, és repedési hajlam

    - Az építőfához képest anyagtakarékos termék

    - A belső üregben fém kötőelemek is elhelyezhetők

    - Megmunkálásához hagyományos faipari szerszámok szükségesek

    - A felületek gyalultak, az élek fózoltak

    - Kémiai favédőszerek kihagyása esetén környezetbarát termék

 

    A termék jelentése röviden dupla/tripla gerenda, ami nem áll messze a valóságtól.
    A DIN 1052:2008 szabványban a Balkenschichtholz, Lamellenholz, Lamellenbalken, Leimholz szavakkal is találkozhatunk.
    A gyártás során két (három) gyalult fűrészárut ragasztanak össze, melyeket bal oldalukkal egymással szembe fordítanak. A szelvények a ragasztott tartónál nagyobb keresztmetszetűek. A termék lapjainak pontos derékszögbe gyalulása után egy négyszög keresztmetszetű terméket kapunk, mellyel kapcsolatos követelményeket az ÖNORM B 4100-2 és az ÖNORM DIN 4074-1 szabványok rögzítik. A termék az 1. és 2. felhasználási osztályban alkalmazható.

 

a

s

 

 

 

 

 Beforgatott szelvényű tartó (Kreuzbalken)

 

 

d    Fordítása (szó)szerint kereszt-gerenda, mely alak a termék bütü felületét tekintve tisztán látható. Kis átmérőjű rönkök viszonylag nagy keresztmetszetű gerendává alakítására fejlesztették ki az eljárást. A rönkökön először negyedelő vágást végeznek, ezután külső oldalukon egymásra merőleges gyalult felületeket alakítanak ki, melyek összeforgatásával később össze ragasztják őket. A termék külső felületeinek merőleges gyalulása után egy kívülről tömörfa megjelenésű terméket kapunk, csupán a bütü felületek árulkodnak a technológiáról.
    A belső üreg, mely bizonyos méretnél nem lehet nagyobb, hajlítás esetén alig csökkenti a gerenda teherbírását. A termék mind a négy oldala közel sugár irányú vágású, emellett a tartósabb geszt kerül kívülre. Általában melamin-formaldehid ragasztóanyagot használnak, a fugák eltakarásához. Az időjárásálló ragasztás követelményeit egyébként az ÖNORM EN 386 és a DIN 68140 szabványok határozzák meg. Igény esetén rezorcin-formaldehid is szóba jöhet. A felületi kritériumok: 4 oldalt gyalult, él-letört és színtelen ragasztás.

 

Szabványos keresztmetszetek (Németország):

 


Vastagság
(mm)

Szélesség (mm)

80

100

120

140

160

200

220

80

X

X

 

 

 

 

 

100

 

X

X

 

X

X

 

120

 

 

X

 

X

X

 

140

 

 

 

X

 

X

 

160

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Lap tetejére    

 

 

Hőkezelt fa (Termo-Holz, Thermowood)


    A Hannoverben megrendezett világkiállítás finn pavilonjában is találkozhattak az odalátogatók ezzel a termékkel, melyet a Finn Faipari Kutatóintézet (VTT) fejlesztett ki. A speciális hőkezelési eljárásnak, mely a fa optikai és fizikai tulajdonságaiban idéz elő változásokat, eddig főleg különböző fenyőt, nyírt és rezgő nyarat vetettek alá, de a hírek szerint valamennyi fafajra alkalmazható.
    A fa tartósságának hőkezeléssel való fokozása már évezredek óta ismert, gondoljunk csak a karók talajjal érintkező végének tűzön történő hevítésére. A pontos eljárást azonban csak a 90-es években dolgozták ki. A hőkezelés során csökkentik a faanyag hemicellulóz tartalmát, ezáltal ellenállóbbá válik a kártevőkkel szemben, továbbá sötétebb tónust kap.
A nedvességtartalom lecsökken, a visszanedvesedés azonban korlátozottá válik, ezért lesz a faanyag ellenállóbb az időjárással szemben. Az UV-sugárzás hatására azonban szürkülhet, ezért némi felületkezelő anyag használata ajánlott.
    A felhasználási területek skálája szinte végtelen. Egyes finn gyártók több mint 5 féle eljárási fokozatot dolgoztak ki a felhasználási területek, és a megkívánt tulajdonságok szerint.


A termék előnyei:

    -10-60%-al alacsonyabb egyensúlyi fanedvesség
    - sötétebb szín
    - jobb hőszigetelőképesség
    - megnövelt időjárásállóság
    - hajlítószilárdság-változás –15%-+30%-al
    - repedésveszély csökkenése 0-50%-al
    - nagyobb felületi keménység
    - megnövelt ellenállás a korhadással szemben (kezelési fokozat szerint)
    - korlátozott nedvesség-felvétel
    - nagyobb ellenállás a penészképződéssel szemben.
    - 30-90%-al kisebb méretváltozás

 

 

 

LSL/PSL (Laminated Strand Lumber)

d
    Az LSL a teljes keresztmetszetben azonos irányban rendezett szálforgácsokból készült szerkezeti termék. Az LSL korábban 0,7 mm vastag, akár 300 mm hosszú forgácsokból, az OSB (Oriented Strand Lumber) alapanyagához hasonló, ún. "strand"-ekből készült, palló vagy gerenda méretekben.
    Az utóbbi időben a gyártók a forgácsok hosszméretét tovább növelve (600 mm-ig) elérték, hogy a lapok elemei csupán előállításuk módszerében térnek el a hámozás útján nyert furnércsíkokból készült PSL (Parallel Strand Lumber) termékektől. Ma már sok esetben a PSL és az LSL termékek között, alapanyag szempontjából mindössze a furnércsíkok hosszában van különbség, hiszen a PSL-t gyártó vállalatok a PSL gyártása során keletkező hulladékot használják az LSL termékek gyártására.
    Az észak-amerikai gyártók által használt fafajok (Populus tremula, Pinus ponderosa) alapján a hazai fafajok közül a Populus tremula, a Pinus silvestris és a Populus euramericana fajok lehetnek elsősorban alkalmasak az LSL gyártás alapanyagául. Ezek a fajok azért jöhetnek szóba, mert a rezgő nyárt Észak-Amerikában is alkalmazzák PSL, LSL gyártására, az olasz nyár igen gyakori hazánkban, az erdeifenyő, különösen az Alföldön telepített ún. répafenyőt pedig az eddiginél szélesebb körben lehetne hasznosítani.
    A termékek ragasztásához melegen kötő fenol-formaldehid alapú műgyantát, vagy hidegen kötő fenol-rezorcin-formaldehid alapú műgyantát használnak. A préselési hőmérséklet: 130 °C meleg ragasztás esetén, és 20 °C hideg ragasztásnál.
    A termékek lehetővé teszik alacsonyabb minőségű faválasztékok felhasználását, és végeredményül egy, a tömör fánál magasabb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező állandó minőségű építőipari termék nyerhető.

 

 

Rétegelt táblásított falap (Brettsperrholz) (Pannon Falap-Lemez)

 

d

    A termék gyalult lécekből táblásított, majd rétegelt tömörfa panelszerkezet. A kereszt- és hosszirányú rétegek egymásra ragasztása elhanyagolható mértékűre csökkenti a fa mozgását. Az üzemben előre gyártott panelek a tömörfának köszönhetően jó hőszigetelő, és egyúttal teherhordó funkcióval is rendelkeznek. Emellett tűzálló és jó hangszigetelő tulajdonságúak. A szerkezet 99,4 % fát, és 0,6 % ragasztót tartalmaz. Viszonylag egyszerűen tervezhető, és gyorsan építhető szerkezetek hozhatók létre.
    A panelek felhasználhatók falak, födémek és tetők szerkezeteiként. A falelemek biztosan és tartósan teljesítik a statika, a merevítés, a tűzvédelem és az épületfizika követelményeit. Mivel a termék jó hőszigetelő és ugyanakkor jó hőtároló képességgel rendelkezik, nemcsak télen járul hozzá a kellemesen meleg klímához, de nyáron is kitűnő védelmet nyújt az épület túlmelegedése ellen.

     Panelek méretei: szélesség 125 cm, maximális hossz 24 m, vastagság 66-341 mm
     A panelek különféle felületi minőségben készülnek 3, 5, és 7 rétegű kialakításban.
     A termék jelenleg különféle fenyőből (luc, vörös, jegenye stb..) rendelhető.

 

A termék előnyei:

    - tartós, a környezeti forrásokat óvó építőanyag

    - egészséges, kellemes beltéri klíma

    - formatartás, mérettartás

    - magas statikus teljesítőképesség

    - szélzáró építési mód

    - száraz építés, rövid szerelési idők

    - masszív tűzvédelem, hang- és hőszigetelés

    - földrengésbiztos építési mód

 

 

Doboz-szerkezetű fapanelek (LIGNATUR)


    A termékeket gyalult fenyő deszkákból kazettás szerkezetűvé ragasztják össze. Fő felhasználási területük a födémek, sík padozatok és tetőszerkezetek tartószerkezetének kialakítása (illetve hőszigetelése). A modulrendszerű gyártással többféle terméktípust is kifejlesztett a gyártó.d

 

    Element LKE: A termék négy oldalt összeragasztott deszkából áll. A csőszerű szerkezet oldalain csaphornyos kialakítású a könnyebb egymáshoz sorolás érdekében. A kis önsúly miatt kézi erővel is összeépíthető panelekből sík felületű modern megjelenésű födém építhető.
Szélesség: 200 mm  Magasság: 120-320 mm 20 mm ugrással  Hosszúság: max. 12 m

 

 

 

d

    Element LFE: Az előbbinél nagyobb formátumú szerkezetet az építés gyorsítása érdekében fejlesztették ki. Itt egy több cellás panelszerkezetről van szó, melyet gépi erővel sorolhatnak egymáshoz nagyobb felületek kialakításánál.
Szélesség: 514 mm, 1000 mm  Magasság: 120-320 mm 20 mm ugrással  Hosszúság: max. 16 m

 

 

 

 

 d  Element LSE: A panel formátumában hasonló az előzőhöz, szerkezetében azonban eltér. A szerkezet csupán három oldalról bezárt cellákat tartalmaz, melyet farost hőszigetelő anyaggal töltenek ki. Ennek köszönhetően jól alkalmazható páraáteresztő tetőpanelek, esetleg falak készítésére.
Szélesség: 514 mm, 1000 mm  Magasság: 200 mm, 240 mm  Hosszúság: max. 12 m

 

 

 

d

    Lignatur easy: Ez a termék is négy deszkából épül fel, és egy üreget tartalmaz. Az üreget összeépítés előtt farost szigeteléssel töltik ki, mely egyaránt jó hő-és hangszigetelő anyag. Az oldalain profilozott kialakítás könnyíti az egymáshoz sorolást. Kis önsúlya (9 kg/m) gyors szerelést tesz lehetővé.
Szélesség: 200 mm   Magasság: 150 mm, 190 mm   Hosszúság: max. 5,5 m, 11 m, 6,5m, 13 m

 

   

    A termékek összeépítésénél lehetőség nyílik vezetékek elhelyezésére, emellett a termékek típusain belül különféle felületi kialakításokra.

 

A termékek előnyei:

    - gyors építési mód
    - jelentős hangszigetelő képesség
    - kiváló hőszigetelő képesség
    - esztétikus megjelenés
    - elhanyagolható hulladékmennyiség

 

 

 

Modifikációs eljárással kezelt fatermék(Blokkwood)

 

    A technológia a világon egyedül álló magyar szabadalmon alapszik. Az eljárás lényege, hogy a fa szerkezetét két alapvető folyamat együttes alkalmazásával teljes keresztmetszetében megváltoztatják. A hőkezelés mellett különféle katalizátorok hozzáadásával a fa szerkezetét lezárják, miközben a víztartalom jelentős része távozik. A fa visszanedvesedése a technológiának köszönhetően korlátozott.

 

 

A termék előnyei:

    - a kezelt faanyag teljesen vegyszermentes

    - a kezelt termék végnedvesség-tartalma 6-6,5 %

    - csökken a termék alakváltozási, deformálódási képessége

    - a faanyag statikai tulajdonságai nem romlanak (sőt)

    - gombákkal és rovarokkal szembeni ellenállás jelentősen javul

    - A kezelt hazai fafajok alkalmazásával az egzóta fák használata kiváltható

    - a kezelés hőmérséklete 30-35 C-fokkal alacsonyabb a konkurens technológiák
       hőmérsékleténél (175-180 C)

    - a legtöbb hazai lombos, és fenyő-félénél alkalmazható eljárás

    - a kezelt termék azonnal megmunkálható, továbbfeldolgozható

    - kezelés után 12-14%-os tömegcsökkenés

 

d

d

 

felhasználási területek:

     Építőipar: faházépítő elemek, ajtó, ablak frízek, lambériák, járólapok, parketták.
     Belsőépítészet: kül- és beltéri borítások, fürdőszobák burkolása, furnérlapok stb
     Bútoripar: kültéri (beltéri) bútorok.

 

 

 

Rétegelt furnérlap  (Laminated Veneer Lumber, LVL)

 

d    Az LVL furnérokból egymásra ragasztott réteges szerkezetű fatermék. A furnér alapanyagot hámozásos eljárással nyerik. A gyártáshoz elsősorban tűlevelű fajokat (luc, erdei stb) használnak. A gyártás, illetve a furnérok egymáshoz ragasztása egy folyamatos hőpréselési eljárással történik. Ennek során a furnérlapok kisebb-nagyobb eltolással helyezkednek el egymáshoz képest. A gyártás eredményeként nemcsak lapformájú, de rúd alakú termékek is készíthetők. Ennek megfelelően a rétegek száliránya nem mindig egyezik meg a termék hosszirányával, előfordulnak merőlegesen ragasztott furnérok is.
    Legfontosabb előnyeik a kis önsúly (kb. 500 kg/m3) és emellett jelentős terhelhetőség. Az egyéb tömörfa termékekhez képest is alacsony nedvességtartalommal (max. 10 %) és nagyfokú foma-stabilitással rendelkeznek.
    A felhasználási terület igen széles körű. A lapformájú LVL termékekkel kiváltható minden olyan termék, vagy épített szerkezet, melyek födémek és falak funkcióit töltik be. A rúd alakú LVL gerendák, oszlopok, és egyéb merevítő bordák céljára használhatók fel.
    A gyártási eljárásnak köszönhetően akár 20 m feletti méretekben is elérhető. A tömörfa termékekhez hasonlóan hagyományos faipari szerszámokkal megmunkálható és felületkezelhető. Gomba-,  rovar-kártevőknek, valamint nehezebb klimatikus körülményeknek jól ellenáll.

 

 

Lap tetejére